CENÍK

Cenu za vedení účetnictví a zpracování mezd je možné stanovit buď formou dohodnutého měsíčního paušálu nebo dle skutečného množství zpracovávaných dokladů a náročnosti práce. Fakturovaná částka přitom vždy zahrnuje jak poplatek za vedení účetnictví a zpracování mezd, tak také platby za další služby. 

Cena za konkrétní služby závisí na objemu práce, kterou pro klienta budu realizovat. Při větším objemu práce cena jednotlivých úkonů klesá. U dlouhodobých zakázek je možné se dohodnout na paušální částce.

Konečná cena služeb je navíc závislá na mnoha dalších faktorech - např. na kvalitě podkladů, které klient ke zpracování dodá a také na rychlosti a kompletnosti jejich předávání ke zpracování. Fakturovaná částka za shodné služby se tak může u jednotlivých klientů lišit..

Ceník Vám ráda pošlu na vyžádání , níže uvádím orientační ceny. Ke každému klientovi přistupuji individuálně a společně se snažím  na ceně dohodnout ke spokojenosti obou stran.


Zpracování účetních dokladů (pokladní doklad, vystavená či přijatá faktura, účtování bankovních výpisů
(cena za zpracování jednoho dokladu, resp. položky) 

15-25 Kč

Zpracování mzdy vč. příslušné personální agendy
(cena za jednoho zaměstnance)

  150-300 Kč

                                 Zastupování na úřadech                                                                                        od 300 Kč / hod.


Jsem plátce DPH, uvedené ceny jsou bez DPH.